دکستر

بیصبرانه منتظر سری جدید سریال دکستر هستم.

چند وقت پیش ۲باره کل سریالو تماشا کردم

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |