سیب گاز زده اپل

می گویندسیب گاز زده اپل ادای دینی به آلن تورینگ، ریاضی دان بریتانیایی و مبدع ماشین تورینگ است که اساس کامپیوترهای امروزی بود.
تورینگ نتیجه جنگ جهانی دوم را با ماشین هایش عوض کرد، رمزهای ناشکستنی پیام های نازی ها را شکست، جان هزاران نفر را نجات داد و متفقان توانستند نازی‌ها را درباره‌ی تاریخ و محل حمله‌ی نهایی به آلمان بفریبند.
کار تورینگ در برنامه‌ریزی برای حمله به نرماندی که نهایتاً به شکست آلمان منجر شد، کلیدی بود.
اما به‌جای تجلیل از تورینگ، تا حد مرگ آزارش دادند. روزی دزد به خانه‌اش زد و تورینگ پلیس را خبر کرد.
پلیس در خانه‌اش شواهدی بر هم‌جنس‌گرایی او یافت و بازداشتش کردند.
بعد دادگاه حکم داد هورمون‌های جنسی به او تزریق کنند که نتیجه‌ی هولناکی داشت و باعث شد سینه‌هایش رشد کند و ثبات روانی‌اش به هم بریزد.
تورینگ در سال ۱۹۵۴ با خوردن سیبی آغشته به سیانور خودکشی کرد.

نمی دونم چقدر صحت داره

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |