تصمیم

هربار که درتصمیم گیری قاطع میشم شک میاد سراغم.واقعا باید اعتراف کنم که آدم ضعیفی هستم که اینه همه مدت سر دوراهی توقف کردم.همیشه همون دلایل واسم تکرار میشن و بین دو راه هیچکدوم رو انتخاب می کنم.
چی میشه آخرش!

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |