عید نزدیکه

کارای رنگ آـمیزی رو به اتمامه.امیدوارم تا تحویل سال خونه مرتب بشه.امروز چندتا کارم رو انجام دادم.

چندوقته کتاب نخوندم.سی دی آموزشی هم گوش نکردم.امسال بافتنی خیلی فاز داد.لذت می برم.فقط  نمی دونم تکرار یک کار دونسته س که راحته یا واقعا نیاز داشتم این کارو امسال انجام بدم.درهرحال حالمو خوب می کنه.

امیدوارم سال جدید با اتفاقات جدید و مفید برای احوالم شروع بشه.

 

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |