تحقیق

امروز که بیدار شدم طبق برنامه ای که داشتم تماسها و تحقیقات لازم رو انجام دادم.
باشگاههای پیلاتس و مربیان فدراسیون رو شناسایی کردم و تورهای مسافرتی رو پیگیری کردم.
قرار شده شوور خودش دیوارای خونه رو رنگ بزنه.چیزی که تو ذهنم دارم باید پیاده کنم.انتخاب رنگ با شهامت و جوری که باعث بشه به خونه روح بده.امیدوارم خوب بشه.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |