آدمی

دلتنگیه و تنهایی آدما به عمق دریاست،ولی برای پرکردنش یه لیوان محبت کافیه!!!

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |