•  مادامی که خوشبختی بیرون از وجود ماست در غفلتی مایوسانه هر لحظه در حال خلقت جهنم و در اظطراب از دست دادن بهشت خویشیم .
  • درباره چیزی که دوستش دارید این نگرش را داشته باشید که من فلان چیز را دوست دارم اما بدون آن هم می توانم خوشبخت باشم.اگر جرات ازدست دادن چیزی را پیداکنیم ضرورت آن اتفاق ازبین می رود و آن چیز را ازدست نمی دهیم.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |