من

من آن چیزی نیستم که بر من اتفاق افتاده است،من آن چیزی هستم که انتخاب می کنم باشم.

من نقش هایم نیستم،من سفرم هستم.

من تجربه محدود کننده ام نیستم،من نیروی خلاق توان نهفته ام هستم.

به کدام سو بگریز م،دوزخ خود منم.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |