نتیجه نمونه برداری

این هفته هوای تهران آلوده بو د.روز شنبه شوور تعطیل بودوبیرون هم نرفتیم.فیلمی که هادس داده بود (دختری با تتوی اژدها)رو دیدیم.محشر بود.پیشنهاد میکنم حتما ببینید.یکشنبه رفتم پیش روانکاوم جلسه خوبی بود.دریافتهای خوبی داشتم….۲شنبه واسه مامان از چشم پزشکی برای هفته آینده وقت گرفتم.

۳شنبه رفتیم با شوور واسه آقا لایلا از خیابون بهار یه کاپشن و بوت خوشگل گرفتیم.وای پسری توش چقده خوشگل بشه.آخه این هفته که بریم شمال تولدشه.

امروز رفتم نتیجه نمونه برداری مامانو گرفتم.شکر که مشکلی نداشت.برنامه رفتنمون کلی تغییر کرده.فردا معلوم میشه که چطور خواهیم رفت.قراره با هادس وخواهری بریم.برم ساکمونو ببندم .تا بعد

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |