نظر

فیلم home safe برای من خیلی جذابیت نداشت.توقعم هیجان بیشتری در صحنه های فیلم بود.هنرپیشه خنکی بود.

فیلم ted جالب بود.روند بلوغ یک مرد جوان رو نشون میداد.یه جور سفر قهرمانی نصفه ونیمه.

فیلم the cabin از نظر من با اون همه تبلیغ جور در نمیومد.البته من ازین مدل فیلمایی که زامبی و خون آشام …. داشته باشه زیاد تماشا نمیکنم.

ترجیح میدم موضوع فیلم به واقعیت نزدیک باشه.هیجان فیلم یه نتیجه منطقی داشته باشه.معمایی که ذهنتو درگیر کنه تو رو با خودش ببره که به کاراگاه کمک کنی…..

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |