فیلمهایی با محتوای یونگی

نمایش آرک تایپ هفایستوس و آرس:the blind side

نمایش دیونوسوس و آرس:the new moon & eclipse

نمایش هرمس:up in the air

نمایش پوزیدون:forest gump

نمایش زئوس:حکم

نمایش هادس:دموکراسی تو روز روشن

نمایش آرتمیس:فرار مرغی-she is the man

نمایش هرا:کارتون آپ-shall we dance

نمایش هستیا:آواز برنادت

نمایش آتنا:in her shoes-the ugly truth

نمایش پرسفون:پرنسس و قورباغه-the bee season

نمایش آفرودیت:شکلات-obsessed

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |