دانسته های اینترنتی

                                                                                             آتنا

 

خدابانوی خرد، استراتژی جنگی و هنرهای دستی و شهروندی

آتنا ، دختر زئوس ، خدای خدایان و “متیس” خدابانوئی از خانواده تایتان ها است که قبل از المپیان سلطنت میکردند. وقتی پیشگویان به زئوس خبر دادند که “متیس” باردار است و فرزندی قوی تر از زئوس بدنیا خواهد آورد ، زئوس از خشم همسر باردارش را بلعید اما بعد از چندی سردرد بسیار شدیدی گرفت و هفاستوس آهنگر خدایان، با تبرزین سر زئوس را شکاف و از شکاف آن آتنا به شکل یک زن بالغ با لباس جنگی بدنیا آمد و به جای گریه نوزادی ، نعره ای سلحشورانه زد. آتنا فرزند محبوب زئوس گشت و آنقدر زئوس به او مهربانی و بخشش کرد که خدایان دیگر را به حسد واداشت. او به خدابانوی باکره مشهور است چون هرگز ازدواج نکرد.

 آتنا قوی ، خونسرد و خویشتن دار و با نظم است. گرچه او خدابانوی دفاع و جنگ سلحشورانه است اما با ” ارس” خدای جنگ متفاوت است زیرا که در جنگ بیش از خشونت ، از استراتژی و دیسیپلین نظامی استفاده میکند و کارش حمایت شهروندان آتن است. جنگ برای آتنا ، برای حفظ شئونات اخلاقی است تا خونریزی و کشتن و قتل و غارت. میتوان گفت از نظر مرام اخلاقی، آتنا بیشتر به برادرش آپولو نزدیک است تا به ارس خدای جنگ چونکه در کارهایش عقل و حسابگری و لوگوس را بکار میگیرد که برای یونانیان داشتن لوگوس ، مقدس شمرده میشد. . آتنا زنانگی خودرا در زیر کلاهخود طلائی و پیش بند ی از پوست بز که از پدرش زئوس هدیه گرفته و سپر طلائی که نقش سر مدوسا بر آن حک شده است. تصویر مدوسا همان تصویری است که مردان با نگریستن به آن تبدیل به سنگ میشده اند .

 آتنا، بعنوان یک ایزد بانوی باهوش ، مدبر است و همیشه با هدف و برنامه پیش میرود. ( بخاطر بسپریم که او از سر زئوس بدنیا آمده) . او خدا بانوی مدافع قوانین و سلسله مراتب طبقاتی است.قدرت خدائی او در ایجاد فرهنگ ، تمدن و فرم دادن مجلس سنا و قانون گزاری در آتن آشکار است. آتنا خدابانوی خرد، جنگ و هنرهای خلاق است. او به انسانها رام کردن اسبان ، واستفاده از جنگل ها و صنایع دستی را هدیه داد. آتنا استعدادهایش در جهت رضایت پدر و همچنین حمایت اوست . او مغرورانه و جسورانه ” میگوید که ” هیچ مادری مرا نزاده است. من مردانگی را حرمت میگذارم الا در ازدواج . بله من با تمام وجودم دختر پدرم هستم”.

 او مورد احترام ترین و قوی ترین خدابانو در تفکر مردسالاری یونانی و همچنین کوه المپ است و لقب اش ” دختر پدر” ست. آتنا صدای زنانه نظم و سامان شهروندی و تمدن است و شهر آتن به نام او است. در حالیکه او را از حیث قدرت بعد از زئوس به شمار می آورند، از جهاتی باید گفت که او با زئوس برابر است. در ایلیاد ، هومر دائما آنها را با هم صدا میکند: ” ای پدر زئوس و ای آتنا” . “هسیود” تاریخ نگار هم او را مساوی با پدرش زئوس در قدرت و در درک و هوشمندی میداند.

آتنا خدابانوی سنجش و داوری است اما داوری های آتنا بر حسب احساسات شخصی خودش نیست بلکه بر اساس اصول اخلاقی و موازین راستی است. شاید بکارت او بطور سمبولیک رمز این باشد که این خدابانو در قضاوت و دادگری ، خرد پاک را بدون وسوسه ها و تمنا ی خواسته های شخص خودش بکار میگیرد .

 بیدار کردن این آرکی تایپ ، بیدار کردن تعمق و توازن اندیشه و سنجش چیزها با هم و داوری اخلاقی و بدون در نظر گرفتن احساسات شخصی است. البته باید بر حذر بود که شمشیر آتنا گاهی دو لبه هم میشود و خونسردی او میتواند منجر به یخ زدگی و بی احساسی نیز بشود.

از نقطه نظر روانشناسی ژرف ، آتنا ” آنیموس” را در زنان قوی میکند و زنان آتنائی ، استعداد و تمایل شان بیش از دلبری و جستجوی مرد و ایجاد رابطه رمانتیک و یا ازدواج ، در تحصیل و پژوهش و شغل و بدست آوردن موقعیت اجتماعی برابر با مردان در اجتماع است. زنان آتنائی در حرفه قضاوت و وکالت و فعالیت های سیاسی و فمینیستی و همینطور در امور بازرگانی و مدیریت ، قابلیت های فراوانی دارند.

ازدواج زن آتنایی:

·         ازدواجش با مرد جاافتاده است

·         موفق در ازدواج هایی که مرد و زن هردو شاغلند

·         مقاوم به حسادت های جنسی

مادری کردن زن آتنایی:

·         عاشق فرزند پسر، رقابت جو و تیزهوش

·         دختر ساعی و مستقل را می پسندد و هم مادری برایش می کند هم معلمی

·         اگر خودش به هر دلیل موفق نبوده باشد، فشاری مخرب برای رشد فرزندانش می آورد.

میانسالی و کهنسالی آتنا:

·         دوران طلایی او میانسالی است

·         بحران همسر خطر این سنین است

·         با یائسگی راحت کنار می آید.

آتنا

·         آتنا، ایزدبانوی عقل و مدیریت

·         پدیدآورنده جنگ و صلح

·         خدای تمدن، مدنیت، ادبیات و هنر

·         خدای صنایع دستی

هدایای آرک تایپ آتنا:

·         تصمیم کیری بر اساس اولویت های شخصی خودش و نه لزوم مردان و…

·         تمایل به سیستم مردانه و تایید سیستم زئوسی

·         مقومت در اوج بحران عاطفی

·         میل به کسب علم

بروز آتنای زنان در:

·         زنان صنعتگر

·         اکثر منشی های وفادار

·         اکثر زنان تحصیل کرده

کودکی آتنا:

·         توانایی تمرکز حواس

·         دائم در حال سوال است، وکنجکاوی می کند.

·         با پدر معیوب، این بچه حتی از موفقیت های خود لذت نمی برد.

نوجوانی آتنا:

·         مهارت یابی ویژه در رایانه

·         نگاه تحقیرآمیز به اکثر دختران لوس و بی مزه اطراف

·         برنامه ریزی دقیق برای دانشگاه

شغل مناسب زن آتنایی:

·         زن آتنایی می خواهد جایگاه اجتماعی عالی بدست آورد

·         خانه را به نحوی عالی اداره می کند

·         در مسائل پیچیده خبره میشود

·         در تجارت و طب و حقوق و مهندسی رشد می کند.

رابطه زن آتنایی با زنان:

·         رابطه خوبی معمولا با زنان ندارد

·         فقدان حس همدردی با سایر زنان

رابطه زن آتنایی با مردان:

·         از مردان موفق خوشش می آید

·         از افراد ساده لوح خوشش نمی آید

·         متنفر از مردان نوجوان ابدی

·         متنفر از مردان آنیمایی، دل رحم، حساس

·         عاشق اسرار پنهان، مبتکر

·         مردش را خودش انتخاب می کند.

آتنا، خدابانوی عقل و مهارت، مدبری رزم آرا و دختر عزیز کرده پدر

آتنا، خدا بانوی عقل و مهارت خدا بانویی باکره بود و تنها خدابانوی المپ است که با زره جنگی مجسم شده است. بنا به روایت متیس اولین همسر رسمی زئوس، خدا بانوی اقیانوس و نماینده عقل و دانایی بود. پیشگویی شده بود که متیس دو فرزند استثنایی به دنیا می آورد: دختری که در شهامت و حکمت با زئوس برابری می کند و پسری که پادشاه همه خدایان و آدمیان می شود از این رو وقتی متیس آتنا را حامله بود زئوس با نیرنگ او را بلعید سپس آتنا در سر پدر رشد یافت و از سر او و در هیئت زنی بالغ با زره درخشان طلایی برتن و نیزه ای بردست تولد یافت.آتنا خود را فرزند بی مادر زئوس می پنداشت از این رو همیشه در ارتباط با پدر بود و زن دست راستی پدر محسوب می شد.

 ویژگی ها

آتنا به خاطر تدبیر اندیشی و راه حل های عملیش به خدابانوی عقل شهرت داشت.

در مقام یک کهن الگو، آتنا الگوی شخصیتی زنانی است که تحت فرمان عقلشان هستند و از قلبشان پیروی نمی کنند خوب اندیشیدن، مقاومت در اوج بحران عاطفی و تدبیر کردن از جمله خصایص ذاتی اوست.

اینجاست که می توان برخلاف نظریه یونگ بیان کرد که در چنین زنی آنیموس مسئول اندیشیدن او نیست بلکه خود زنانه اش است که با وضوح و برای خویش می اندیشد.. آتنا به تفکر عقلانی ارج می نهد و حیطه اراده و عقل را برتر از غریزه و ذات می داند.

با حضور آتنا در ساختار روان، زن بر اعمال و نحوه دستیابی به خواسته های خویش آگاه می شود. انگیزه رفتاری این زن اولویت های خودش است در واقع آتنا زن را آماده می سازد که به جای پاسخ گویی به نیازهای دیگران بر خواسته های خویش متمرکز شود.

آتنا در جایگاه کهن الگوی عزیز کرده پدر نماینده زنانی است که به سوی مردانی قدرتمند، پرنفوذ و با مسئولیت جلب می شوند و زن را آماده ایجاد رابطه ای دو جانبه با مردان پر قدرت می کند. او که از حقوق و ارزش های پدرسالاری دفاع می کند، بر تداوم سنت مردانه و حقانیت قدرت مردان اصرار می ورزد.

او به دوستی و رفاقت با مردان تمایل دارد. اگرچه او حضور در فعالیت های مردانه را به جای جدایی و کناره گیری از انها ترجیح می دهد، اما بخش باکره وجودش او را از درگیری جنسی و عاطفی با مردان همکارش مصون می دارد و قادر است بدون برقرار کردن رابطه جنسی و یا نزدیکی عاطفی، دوست، همکار و محرم راز مردان باشد.

زره عقلانیت، زن آتنایی را معمولا از احساس درد مصون می دارد. در اوج بحرانهای عاطفی و تضادهای درونی آتنا قادر است احساسات را کاملا انکار کند و همچنان به نظارت وقایع و تحلیل آنها بپردازد. این زن همیشه طالب میانه روی است چراکه افراط غالبا نتیجه احساسات تحریک شده یا احتیاجات شدید است و نیز از ذاتی تندرو، حق به جانب، ترسو یا طماع سرچشمه می گیرد که البته همه اینها با آتنای منطقی در تضاد است.

کهن الگوی آتنا در زمینه های تجارت، فرهنگ و آموزش، علوم، ارتش و سیاست شکوفایی دارد. تیز هوشی آتنا او را قادر می سازد تا در وضعیت های حساس سیاسی و اقتصادی مسیر خود را به نحوی مؤثرطی کند .

کودک آتنایی از توانایی تمرکز حواس برخوردار است و تمایلات روشنفکری آگاهانه دارد. در هر سنی که باشد سرش همیشه توی کتاب است و معمولا پاسخ سوألات خود را از پدر می خواهد مگر آنکه مادری آتنایی داشته باشد که به او پاسخ های منطقی دلخواهش را بدهد. دختر اتنایی کنجکاو و به دنبال کسب اطلاعات است و می خواهد بداند چیز ها چگونه کار می کنند.

دختران آتنایی به شناخت موتور ماشین علاقه نشان می دهند و می دانند چگونه الات مختلف را تعمیر کنند. آنها دخترانی هستند که از بازار بورس و سهام شناخت دارند و سرمایه اندوزی و سرمایه گذاری می کنند.. به ریاضیات علاقه دارند و در آن استعداد نشان می دهند و زمان زیادی را در آزمایشگاه های فیزیک شیمی و یا کامپیوتر سپری می کنند.

در بافندگی، خیاطی و سوزن دوزی مهارت نشان می دهد و از کارهای دستی گوناگون لذت می برد و شاید اینها تنها علایق مشترک او با مادران و دخترا سنت گرا باشد. دور اندیشی، طرح ریزی، مهارت در کار و نیز صبر و شکیبایی شیوه کاری و مشخصه کهن الگوی آتناست. در هنرهای خانگی نیز تبحر دارد، از این رو اگر ازدواج کند با استفاده از ذهن عملگرا و دید ظریفش معمولا خانه را به نحو احسن اداره می کند.

بر خلاف بعضی از دختران دیگر بی دردسر است. جیغ و فریاد و زار زدن شیوه آنها نیست تغییرات هورمونی نیز به ندرت در رفتار و حالت های احساسی آنها تغییر ایجاد می کند. نسبت به محیط اطراف خود بسیار هوشیار است و از این توانایی در انتخاب دوستان و یا حفظ روابط اجتماعی بهره می گیرد. او می داند چگونه به رقابت با دیگران بپردازد و برای آینده خود برنامه ریزی کند.

زن آتنایی می تواند آموزگاری عالی باشد زیرا مسائل را به خوبی و روشنی توضیح می دهد. تبحر او در مسائل پیچیده ای است که باید مرحله به مرحله توضیح داده شود. به شاگردان خوب و کوشا علاقه مند است و اکثر اوقات خود را با آنها می گذراند.

زن آتنایی در گستره دانشگاهی پژوهشگری قادر و تواناست. در ریاضیات و علوم قوی است و شاید به رشته های تجارت، حقوق، مهندسی و یا پزشکی- حرفه هایی که سنتا ارآن مرداها بوده- وارد می شود، جایی که به رغم تعداد قلیل زنان همکار احساس راحتی می کند.

پرورش آتنا            

 از آنجا که تحصیل علم نیازمند ویژگی های آتنایی است لذا تحصیل هر نوع علمی موجب پرورش این کهن الگو می شود. آگاهی از واقعیت های ملموس، واضح اندیشی، آمادگی برای امتحانات و گذراندن آنها همگی تمریناتی است که آتنای وجود را بیدار می کند. اشتغال به کار نیز همین پیامد را به همراه دارد چرا که رفتار حرفه ای مستلزم آنست که زن منطقی، جدی و کاردان باشد که این خود از ویژگی های آتنایی می باشد.

گاه ضرورت زندگی نیز باعث رشد ویژگی های آتنایی در ما می شود برای مثال هرگاه زنی مظلوم برای نجات خویش و فرار از ظلم به طرح نقشه ای می پردازد در واقع زره تدافعی آتنا را برتن کرده است و آتنای وجودش را فرا خوانده است. به علاوه می توان کهن الگوی آتنا را در مواقعی که زن به واضح اندیشی نیاز دارد و در کوران شرایط عاطفی است و یا زمانی که در حیطه تحصیلی یا حرفه ای مجبور به رقابت با مردان است، با دعوت به خویش نزدیکتر کرد.

  روابط با زنان و مردان

زن آتنایی معمولا دوستان نزدیک مؤنث ندارد. فقدان حس همدردی با دیگر دختران و یا نیاز او به برنده شدن دوستی را برای آتنا نا ممکن می سازد و باعث نابودی روابطش می گردد. آتنا هیچ گاه احساس خواهر واری با زنان ندارد. او نه تنها به پیشرفت و ترقی خواهران خود یاری نمی رساند بلکه در بسیاری مواقع سد راهشان نیز می شود.

در مقابل رابطه دور و از بین رفته آتنا با زنان ، آتنا غالبا کشش بسیاری به سوی مردان موفق دارد. آنها مجذوب قدرتند و به جستجوی آن می روند. از موقعیت های گوناگون استفاده می کند تا کفایت و سخت کوشی خود را بر مردان آشکار سازد و از انجام هیچ کاری برای رئیس مذکر خود رویگردان نیست. همسر و همراه مردی کبیر بودن و فداکاری در حق او برای زن آتنایی به مفهوم احساس قدرت پیوند با مرد دلخواه است.

زنان آتنایی رابطه خوبی با آدم های ساده لوح ندارند. در مقابل مردان رویایی و آنهایی که به دنبال ارزش های غیر مادی هستند و نیز مردان دلرحم کوچکترین حس همدردی و تحملی نشان نمی دهند.

زن آتنایی غالبا خود مرد زندگیش را برمی گزیند. او مرد دلخواه خود را نشان می کند بعد با چنان ظرافتی پیش می رود که مرد ندانسته به سوی او کشیده می شود و فکر می کند که او خود زن را برگزیده است.

روابط با همسر و فرزندان

زن آتنایی در قلمرو مغز و اندیشه زندگی می کند و بدنش را ماشینی در خدمت خود می بیند. او نه زنی حساس شهوانی است نه عشوه گر و رمانتیک. مردها را بیشتر در قالب دوستی یا استادی می پسندد و نه در قالب دلداده. معمولا در انتخاب همسر هوشیار است و مردی موافق و دمساز را برمی گزیند. در طرح و تدبیر روش پیشرفت و ترقی همسر خود شرکت می کند، در مواقع لزوم نیز مانع از واکنش های عجولانه و آنی همسر خود می شود.

غالبا در امور خانه با نهایت کفایت عمل می کند. ذهنیتی عملگرا دارد و به جزئیات امور توجه بسیار نشان میدهد. کنترل بودجه و وظایف دیگر هم برایش سهل است. مراقبت و پرورش فرزندان را به عنوان بخشی از وظیفه زناشویی خود به عهده می گیرد.

بر خلاف هرا زن آتنایی از حسادت های جنسی بری است. او زناشوییش را شراکتی می داند که به نفع هر دو طرف است. معمولا بسیار وفادار است و از همسر نیز انتظار وفاداری دارد، اما خیانت جنسی را با عدم وفاداری یکی نمی داد. زن آتنایی تا جایی که پیوند ازدواجش پابرجاست، می تواند وجود معشوقه های شوهر را توجیه کرده و بپذیرد. او چه خود طالب طلاق باشد چه همسرش با وضعیت خود به خوبی کنار می آید و احتمالا دوستی با همسر سابقش را حفظ می کند.

زنان آتنایی در نقش یک مادر آتنایی بی صبرانه مشتاق رسیدن فرزندانش به سن بلوغ است تا بتواند با انها صحبت کند، در انجام کارهای مورد علاقه شان به آنها یاری رساند . از داشتن فرزند پسر رقابت جو، برونگرا و تیز هوش و کنجکاو بسیار خرسند می شود و با دخترش چنانچه مانند او مستقل و از ذهنیتی منطقی بر خوردار باشد رابطه خوبی دارد حال آنکه از داشتن دختری سنتی چندان خشنود نیست.

ذهن عملگرای آتنایی برای فرزندان رویایی و خیال پرداز تحمل پذیر نیست. مادر آتنایی از فرزندانش انتظار دارد مطابق دستورات او عمل کنند، در زندگی بر عواطف و احساسات فایق آیند و همچون خود او سرباز خوبی شوند.

گرچه او غالبا قادر به بیان احساسات خویش نیست اما در حفظ ارتباطات خانوادگی و وقایع مربوط به خانواده و سنت ها کوشاست و رابطه اش با فرزندان و نوه هایش معمولا دوستانه و دلپذیر است.

میانسالی و کهنسالی   

گذشت دهه های زندگی آبستن تغییرات چندانی برای زن آتنایی نیست. او در تمامی دوران زندگی پرتوان و فعال بوده از این رو به خاطر دستاوردهای گذشته اش در زندگی گاه میانسالی برای او بهترین دوران زندگی محسوب می شود. معمولا در این دوران وضعیت خود را می سنجد. همه امکاناتش را بررسی می کند و بدین ترتیب مسیر خود را می بیند و گذارش را برای ورود به دوره بعد تا اندازه ای هموار می گرداند.

زن آتنایی به هنگام بزرگ شدن فرزندان خود آنگاه که هر یک پی سرنوشت خود خانه را ترک می کنند به عزلت و غم نمی نشیند بلکه این را فرصتی برای انجام بهتر و بیشتر کارهای دیگر خود می داند.

پا به سن گذاشتن برای او به معنای کمبود نیست، برعکس، اعتماد به نفس و سلامت کلیش در این دوران از هر زمان دیگر بیشتر می شود و این در حالی است که زنان دیگر به اضطراب پیری و از دست دادن جذابیت و زیبایی دچار می شوند.

بیوگی برای او غیر منتظره نیست. او می داند که حد متوسط عمر زن بیشتر از مرد است و از آنجا که او احتمالا با مردی مسن تر از خود ازدواج کرده دوران بیوگی خود را نیز پیش بینی می کند و غافلگیر نمی شود و حرفه خانوادگی را به تنهایی ادامه می دهد و در خارج از خانه زندگی فعال و پر مشغله ای را دنبال می کند.

مشکلات روانی آتنا

اگر چه آتنای منطقی هرگز دچار گمگشتگی فکری و احساسی نمی شود و همیشه کنترل خویش را در دست دارد و در گیر عواطف و احساسات نا معقول نمی شود، انعطاف ناپذیر است و سنجیده و به دور از هیجان عمل می کند اما مشکلاتش از همین ویژگی های او سرچشمه می گیرد. یعنی پوشش مسلح و زره ای روانش رشد یک بعدی او را موجب گردیده و او را از دیگر جنبه هایش که نیاز به پرورش دارد دور نگه داشته است.

چنین زنی تک بعدی است و فقط برای کار زندگی می کند. با اینکه از مصاحبت با دیگران لذت می برد اما از شور وشعف عاطفی و کشش شهوانی، صمیمیت و اشتیاق و سر خوشی زندگی بی بهره است او حتی از لحظات نا امیدی و یأس و اندوه هم که موجب نزدیکی با دیگران و درک نیاز پیوند با انها می شود، نیزمحروم است .

همسانی خالص با آتنا زن را از تجربه تمام و کمال عواطف انسانی دور می دارد، زیرا احساساتش به وسیله آتنا کاملا به درجه تعادل می رسد. آتنا زن را ورای حس غریزی نگه می دارد، به طوری که او نهایت هیچ یک از غرایز مادری، شهوانی و زایشی خود را حس نمی کند. او به حضور فعال کهن الگوی افرودیت(ایزد بانوی عشق) و هرا(ایزدبانوی زناشویی) در زندگیش نیازمند است چرا که در غیر این صورت این غرایز را بخشی از قرارداد زندگی و یا فعالیتی برنامه ریزی شده می داند. گرچه آتنا در بعد غرایز خود دارای عملکردی ضعیف می باشد اما چنانچه با پرورش سایر کهن الگوها وارد دنیای فعالیت های غریزی خود شود رموز آنرا به شیوه ای ماهرانه فرا می گیرد. لذا حضور و پرورش سایر کهن الگوها او را قادر می سازد تا در زندگی و شخصیت یک بعدی خود تعادل همگونی را برقرار نماید. برای این منظور علاوه بر پرورش کهن الگوهای آفرودیت و هرا، زن آتنایی بیش از هر چیز نیازمند بازیابی حس مادر بودن و پرورش کودک درون خود می باشد.

پرورش کودک درون :

از آنجا که آتنا در هیئت زنی بالغ به دنیا آمد، او هرگز کودکی نکرد. یک زن آتنایی از همان اوان کودکی در پی یادگیری و باهوش شدن است و باورهای استواری دارد که گاها مشکلاتی را برای او به همراه دارد. از این رو او باید کودکی را که هیچ گاه نبوده، در خود باز یابد و به او اجازه بیان بدهد.

برای این منظور زن آتنایی می بایست در مواجه با تجربه های جدید برخورد شخص بالغ معقول را کنار بگذارد( برخوردی که از کودکی داشته است) و در مقابل چون کودک با چشمانی گشاده با زندگی روبرو گردد، همه چیز را از نو ببیند و کشف کند. و همچون یک کودک زمانی که مجذوب چیز تازه ای در زندگی می شود، همه وجودش در اختیار آن چیز قرار دهد.

او باید در بحبوحه بحران عاطفی تأمل کند و اجازه دهد دیگران یاریش کنند و به او آرامش بخشند.

او برای بازیابی کودک گمشده درون نیاز دارد بازی کند، بخندد، گریه کند و نوازش شود.

بازیابی مادر

در اسطوره، آتنا ایزد بانوی بی مادری بود که تنها از داشتن یک پدر یعنی زئوس به خود می بالید و از وجود مادرش اطلاعی نداشت.

ازدید کهن الگویی زنان آتنایی از بسیاری جهات بی مادرند و نیازمند آنکه مادر خود را باز یابند و برایش ارزش قائل شوند تا بتوانند به خود اجازه مادر بودن بدهند.

زن آتنایی عموما با کهن الگوی دیمیتر( ایزدبانوی مادری) حس نزدیکی ندارد، حسی که برای تجربه عمیق و غریزی مادر شدن به آن نیازمند است. برای پرورش و بازیابی این حس با تفکری جدی در مورد بچه دار شدن، چه خود زن بر آن آگاه باشد چه نباشد کهن الگوی مادر بیدار شده به فعالیت می افتد و رشد می یابد. او می تواند با به تصور در آوردن حاملگی و داشتن فرزند دیمیتر درون را پرورش دهد. توجه به زنان باردار، به آغوش کشیدن نوزادان و توجه عمیق به کودکان نیز می تواند این کهن الگو را فراخواند. در این صورت شاید زن اتنایی بتواند از زاویه جدیدی به مادر خود، زنان دیگر و نیز خود بنگرد. تنها با این تغییر طرز تفکر است که روابط زن آتنایی دستخوش دگرگونی می شود.

یونانیان باستان در این رابطه بر رازی واقف بودند که ما نیز می توانیم از آنان بیاموزیم و در هنگام لزوم به کار بندیم:

                        ” با به تصویر درآوردن خدابانوان می توان آنها را در خویش برانگیخت.  “

  درمقام یک کهن الگو آتنا الگوی شخصیت زنانی است که تحت فرمان عقلشان هستند و از قلبشان پیروی نمی­کنند. آتنا به عنوان کهن الگوی زنانه نشانگر این واقعیت است که خوب اندیشیدن ، مقاومت در اوج بحران عاطفی و تدبیر کردن برغم تضادها خصایص ذاتی برخی از زنان است. چنین زنی با آتنا همانندی دارد و مثل یک مرد نیست آنیموس یا بخش نرینه­ اش مسئول اندیشیدن او نیست، بلکه خود زنانه­ اش است که با وضوح و برای خویش می­اندیشد.

ویژگی سرسختی و دست­نخوردگی که توصیف کننده آرتمیسی هست در مورد آتنا نیز صادق است. آتنا مانند آرتمیس زن را آماده می­سازد که به جای پاسخگویی به نیازهای دیگران، برخواسته­ های خویش متمرکز شود. وجه تمایز آتنا با آرتمیس و هستیا در این است که او به دوستی و رفاقت با مردان تمایل دارد. آتنا حضور در فعالیتهای مردانه را به جدایی و نیز کناره­گیری از آنها ترجیح می­دهد اما بخش باکره وجودش او را از درگیری  جنسی و عاطفی با مردان همکارش مصون می­دارد. او قادر است بدون برقرار کردن رابطه جنسی و یا نزدیکی عاطفی دوست و یا محرم راز مردان باقی بماند.

 در مقایسه با آرتمیس، آتنا مظهر نوع مسن­ تر و بالغ­ تر خدابانوی باکره است. گرایش واقع­ بینانه آتنا به امور دنیوی ، ذهنیت عملگرا،  قدرت انطباقش با ارزشهای بالغ­ وار و فقدان آرمان گرایی و رویا بافی همگی نمونه­ ای از آتنا است.

تیزهوشی آتنا زن را قادر می­سازد تا در وضعیتهای حساس سیاسی و اقتصادی مسیر خود را به نحوی موثر طی کند. کهن الگو آتنا در زنانی جولان می­دهد که آخر خط را می­بینند و به هیچ وجه تحت تاثیر احساست و عواطف عمل نمی­کنند. آتنا دوشادوش شوهران خود زمین را بارور و طبیعت را مهار می­کند.

آتنا در جایگاه کهن الگو ” عزیز کرده پدر “، نماینده زنانی است که به سوی مردانی قدرتمند ، پرنفوذ و با مسئولیت – مردانی که در قالب پدرسالار و رئیس جای می­گیرد جلب می­شوند. آتنا زن را آماده ایجاد رابطه با مردان پرقدرتی می­کند که در علایق و نقطه نظرات خویش با زن وجه مشترک دارند. دختر عزیزکرده پدر به زنی آتنایی بدل می­شود که از حقوق و ارزشهای پدرسالاری دفاع می­کند، به عبارت بهتر بر تداوم سنت مردانه و حقانیت قدرت مردان اصرار می­ورزد. زن آتنایی اغلب از وضعیت موجود راضی هستند و هنجارهای رفتاری رایج را می­پذیرد.

آتنا در محدوده تعادل طلایی می­گنجد. زره عقلانیت زن آتنایی را معمولا از احساس درد مصون می­دارد. در دنیای رقابتگرا کهن الگوی آتنا  بر کهن الگوی آرتمیس برتری دارد. گرچه زن آرتمیسی هدفگرا و رقابتجوست اما مسلح نیست  و ممکن است در اثر رقابت آزرده خاطر و خشمگین شود ولی آتنا هرگز.

زنان می­توانند این کهن الگو را از طریق تحصیل و حرفه در خود پرورش دهند. تحصیل علم نیامند ویژگیهای آتنایی است. رفتار حرفه­ای مستلزم آن است که زن منطقی جدی و کاردان باشد.

دختر کوچکی که در خانواده­ای متجاوز به حقوقش زندگی می­کند شاید نحوه پنهان کردن احساسات خود را بیاموزد و زره­ای تدافعی بر تن کند. شاید با بی حسی خود ارتباط با عواطفش را قطع کند تا بتواند امنیت داشته باشد. شاید بیاموزد که برای حفظ بقاء باید زیرکانه نظارت کرد و رفتاری سنجیده داشت. هر زمان که زنی مظلوم برای نجات خویش و فرار از ظلم به طرح نقشه­ای می­پردازد. آتنای وجودش را فراخوانده است.

دختر برون­گرای آتنایی معمولا نسبت به محیط خود فوق­العاده هوشیار است و از این توانایی در انتخاب دوستان و یا حفظ روابط اجتماعی بهره می­گیرد. او می­داند چگونه به رقابت با دیگران بپردازد و همزمان محبوبیت خود را حفظ کند و با این همه خود را از کوچکترین درگیری عاطفی دور نگاه دارد. زن آتنایی برای آینده خود برنامه­ ریزی می­کنند و اکثرا در انتخاب اهداف پس از دوران دبیرستان محتاطند. زن آتنایی واقعیت را می­پذیرد و خود را با آن تطبیق می­دهد و در گستره دانشگاهی پژوهشگری قادر و تواناست.

زن آتنایی معمولا دوستان نزدیک مونث ندارد. فقدان حس یگانگی با زنان در دوره­ای از کودکی آغاز می­شود که او نسبت به پدر احساس احترام و صمیمیت می­کند و به لحاظ شخصیتی و عقلی خود را با مادر ناهمگون می­بیند. این حالت بعدها با نداشتن دوستان نزدیک دختر شدت می­یابد. در نتیجه آتنا هیچ احساس خواهرگونه با زنان ندارد. آنها مجذوب قدرتند و به سوی مردان قوی و موفق می­روند. در دانشگاه به سوی ستاره کلاس کشیده می­شود.فقدان حسادت و خشم همراه با انتخاب مردان با قدرت خصوصیت زن آتنایی است. زنان آتنایی از بسیاری جهات بی مادرند و نیازمند آن هستند که مادر خود را بازیابند و برایش ارزش قایل شوند تا بتواند به خود اجازه مادر بودن بدهد. زن آتنایی غالبا مادر خود را حقیر شمرده است. او باید تواناییهای مادر را از نو دریابد و جهات مشترک بین خود و او را شناسایی کند.

 

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |