برگرفته از اینترنت

                                                                                            هستیا

به شخصیت زن حس کمال و یگانگی می­دهد. هستیا از دوخدابانوی باکره دیگر کهن­تر بود. در خدابانوان باکره این توانایی بود که بی هیچ پریشانی و آشفتگی به خاطر نیازهای دیگران و یا نیاز خود به دیگران بر اهداف خویش متمرکز بماند.

با حضور هستای درون زن از قید وابستگی به انسانها، نتایج کارها و نیز مایملک و مقام و قدرت رهاست زیرا بدون وجود اینها در خود کامل است. رها و آزاد از عوامل بیرونی است و با دگرگونی حوادث خوشحال و خرسند یا مات و مبهوت نمی­شود.

او مانند پیرزنی داناست که طعم خوب و بد روزگار را چشیده و نه تنها روحش خدشه­دار نشده بلکه شخصیتش نیز از تجارب بسیار آبدیده گشته است.

آرامش و حجب دو خصیصه هستیای خدابانو، در زن هستیایی نیز یافت می­شود. او معمولا زنی است درونگرا که از تنهایی لذت می­برد. هستیای خردسال شباهت زیادی به پرسفون خردسال دارد. هر دو کودک بسیار مطبوع و خودسری سپری می­شود. پرسفون دنباله روی دیگران است و میل به راضی کردن دارد هستیا گرچه اوامر بزرگترها را اطاعت می­کند و به ظاهر خشنود به نظر می­آید اما اگر به حال خود رها شود بدون راهنمایی دیگران نیز خود را سرگرم می­کند.

هستیای کوچک طبعی آرام و خودبسنده دارد. شخصیت درونی او بسیار جذاب است و آدمها را به سوی خود می­کشد و کیفیتی همچون روح کهن در اوست که از آن دانایی و آرامش می­­تراود. سالهای کودکی بسیاری از هستیایی زندگی با پدرانی مستبد و متجاوز و مادرانی ناتوان و غالبا افسرده است. بسیار از آنها در خانواده­هایی بزرگ می­شوند که به نیاز کودکان اهمیتی نمی­دهند. آنها کمابیش به حال خود رها هستند و هر نوع بیان شخصیتی تحت تاثیر نیاز پدر به سلطه­جویی بلعیده می­شود.

دختران هستایی در شرایطی که زندگی خانوادگی پر از مشکلات و درد است و یا محیط مدرسه غریبه و ناآشناست، در پی تسکین عاطفی به درون خود پناه می­برد. او معمولا خود را بسیار منزوی و بیگانه با خواهران، برادران و والدین خود می­یابد و واقعا هم با آنها تفاوت دارد. ظاهری مطیع دارد اما در درونش اعتقاد دارد با آدمهای اطرافش متفاوت است. در هر وضعیتی سعی­اش این است که به کار دیگران دخالت نکند و حتی در میان جمع تنهایی می­آفریند در نتیجه همچون خود هستیا بدون نقاب شخصیتی است.

دختر هستیایی در دوران بلوغ خود را از هیجانات و التهابات عاطفی و نیز از موضوع طرفداری یک دوست به نفع دیگری دور نگاه می­دارد. فردی است که می­خواهد کنار باشد و بی نیاز از دیگران است.

اگر زنی در خود فقط هستیا را داشته باشد تمایل چندانی به دانشگاه رفتن ندارد زیرا میل به پیشرفت عقلانی، یافتن شوهر و یا کسب تخصص حرفه­ای جزء نیازهای هستیا نیست. این انگیزه­ها با حضور خدابانوان دیگر شکل می­گیرد. بیشتر دختران هستیایی به خاطر وجود کهن نمونه­های دیگر و یا به دلیل توقعات دیگران به دانشگاه می­روند.

زن هستیایی در غالب سنتی همسر خوب می­گنجد و در مراقبت از منزل کوشاست. تا وقتی آفرودیت در او نفوذ نکرده باشد هیچ گونه انگیزه خیانت در او یافت نمی­شود.

زنان هستیایی گاه مردانی را به خود جلب می­کنند که از دیدشان زنان در دو گروه مقدس و فاسد می­گنجد.

در زن هستیایی همواره حالتی از متانت و دانایی نهفته است. در تنهایی به راحتی زندگی می­کند و گاه در تمام عمر تنهاست. در مواقع لزوم در نقش خاله یا عمه مجرد به یاری اعضای خانواده می­شتابد. اگر این زنان به دلیل طلاق نقش خانه دار بودن را از دست بدهد و از نظر مادی در تنگنا قرار بگیرد در رویارویی با دنیای مادی ماهیتا شکست می­خوردند. هستیا در مقام کهن الگوی خرد درونی فاقد هر گونه جنبه منفی است. او نقاب شخصیتی نداشت.

زندگی در قالب هستیا  به معنای موجودی نامرئئ و بی هویت بودن به بیانی محو و گمنام بودن است. زن هستیایی مشخصا فاقد توانایی اظهار وجود است و حتی مواقعی که احساساتش جریحه دار شده باشد سکوت می­کند. ذات اصلی هستیا گرایش به جمع نیست. انگیزه جاهطلبانه ندارد.

مشکلات زن هستیایی هنگامی بارز می­شود که او از پناهگاه محفوظ خود خانه و معبد بیرون رود و به دنیای مادی راه پیدا کند.

زن هیستایی باید نقاب شخصیتی درخور اجتماع بیابد. زن هیستایی برای مصاحبه شغلی باید نقاب شخصیتی با دقت از پیش برگزیند و تصویری واضح و مشخص از این تصویر داشته باشد. زن هستیایی به کسب توانایی برای ابراز قاطعانه وجود خویش نیازمند است برای ارتباط با دیگران باید بخش فعال شخصیت خود را بکار بگیرد و نیز در اجتماع از خود دفاع کند. او هرگز رقابت نکرد.

با شرکت در ورزشهای رقابتجویانه اردوهای تابستانی اجتماعت زنان فعالیت های ورزشی و نیز موفقیت در دوران تحصیل می توند آرتمیس و آتنایی را د ر خود پرورش می دهد.

 پرورش و ردیابی هستیا:

·         هنگام کار در منزل با تمرکز بر قداست

·         روشن کردن شمع به نشانه آتش هستی

·         مرتب کردن منزل، قابهاو…

·         تنهایی اجباری در سوگ و غمها

        هستیا

·         الهه آتش قلب

·         سمبل نور تزکیه دهنده درون

·         او بیشتر ماهیت است تا فرد

 هدایای آرکتایپ هستیا:

·         زنانی دارای خلوت و آرامش درونی و تمرکز به درون خود

·         روش ادراکی او غریزی شهودی است

جنبه مرکزیت و نورانیت درون و معنویت هستیا:

·         اعطای حس استواری به زن

·         حس پیوند با کل زندگی و خلقت

·         هستیا کمک می کند آتش درون را زنده نگه داریم.

شغل مناسب هستیایی:

·         کارهایی که بردباری می خواهد

·         خیریه و کارهای عام المنفعه

·         او محیط کارس را همچون خانه پر از صمیمیت می کند.

دوستان زن/دوستان مرد

·         برای مصاحبتهای معنوی دوستان خوب دارد

·         اهل گفتگوهای اجتماعی و سیاسی و… نیست

·         همسری خوب و سنتی است و البته برای رضایت عاطفی محتاج مردان نیست.

ضعف هستیا:

·         خیلی کم مشکل روانی دارد

·         نقاب نداشتن موجب آسیب او می شود

·         فقدان توانایی ابراز وجود

·         درونگرایی و انزوا

 

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |