۵-فنگ شوئی

                                                                         کی/چی/پرانا(qi-chi) 

در فلسفه و طب شرقی اعتقاد بر اینست که در کنار تمام جنبه های فیزیکی قابل لمس در زندگی مانند دیدن,چشیدن,بویایی و مزه ها یک جریان هشیار الکترومغناطیس وجود دارد بنام انرژی “چی”

چی  :         انرژی حیات بخش کیهانی است که به تمام موجودات زندگی میبخشد و دارای توان و قدرتی فوق العاده است.

تعریف دقیقی برای چی نمیتوان ارائه داد.با وجود اینکه نمی توان چی را مشاهده کرد ولی میتوان از روی تغییراتی که بوجود می آورد حضورش را درک ,تجربه وحس نمود.چی دارای ویژگی دهندگی و ذخیره کردن می باشد.

انرژی چی به وسیله باد به جریان درمی آید,درحالیکه آب زمین را آبیاری و تغذیه می کند.کوهها مکانهایی برتر جهت پناه دادن ما در برابر بادهای سهمگین میباشند.همه این عناصر نقش مهمی در زندگی ما ایفا میکنند.

فنگ شوئی حرکت انرژی چی را با برقراری توازن میان ویژگی های مونث یین و خصوصیات مذکر ینگ و ۵عنصر چینی مرتبط میسازد.

چی نیرویی است که موجودات زنده و غیرزنده را احاطه کرده است.چی دارای شکل وفرم نیست ولی در همه چیز حضور دارد.

چی مانند خون و نبض طپنده در پیکر تمام موجودات زنده جریان دارد.چی سازنده افکار,احساسات,باورها و برقرارکننده حیات در همه موجودات میباشد.

بین افکار و احساسات از یکسو وجریان چی از سوی دیگر یک اثر متقابل وجود دارد.بنابراین شکل جریان داشتن چی در سلولهای بدن بر نوع افکار واحساسات اثر دارد.متقابلا افکار و احساسات بر گردش چی در سلولها موثر است.

هر عاملی که نقل وانتقال چی را در بدن تسهیل کند دارای اثر شفابخش و متعادل کننده روی بدن فیزیکی و روحانی است.چی در بدن ما براحتی از عوامل خارجی تاثیر میگیرد.پوشیدن لباسهایی از الیاف طبیعی با لباسهایی از الیاف مصنوعی بسیار متفاوت است.

_عوامل موثر بر گردش چی در بدن هر شخص:

ساختار بنا

نوع پوشش و لباس

وضعیت روحی و احساسی افراد

آب و هوا و گستره جوعیتی محل زندگی

انرژی سایر افرادی که با او کار یا زندگی می کنند

نوع کار و عملی که در محیط کار و زندگی او انجام می شود

جریان چی برای هر بنا منحصر بفرد است و کیفیت آن در بنا بر سلامت روحی و فیزیکی ساکنین تاثیر دارد,مانند تفاوت در لباس-حس خوب یا بد ما از بودن در یک محیط

انرژی بناها درصد زیادی بستگی به نوع مواد سازنده,اشیائ موجود در ان و تعادل بین عناصر تشکیل دهنده بنا دارد.همچنین در اسباب و وسایل کاربردی بسته به این که چگونه محیط زندگی خود را بسازیم و از چه وسایلی استفاده کنیم میتوانیم جریان چی را تقویت ویا حتی تضعیف نماییم.

در فلسفه فنگ شوئی هدف اصلی برقراری جریان مناسب چی در محل کار و زندگی می باشد.چی در اطراف گیاهان و آبهای جاری دارای تراکم زیادی است,به همین خاطر در کنار جوی آب و آبشار احساس تازگی میکنیم.هوا مهمترین منبع انرژی چی در طبیعت میباشد.

ساده ترین ابزار برای داشتن ذهن و بدن سالم داشتن هوای تمیز و نفس کشیدن است.آنچه در اطرافمان جمع می کنیم سمبل و نشانه ایست از چیزی که در وجودمان است.در مجموع میتوان گفت که :

                           فنگ شوئی و طب سنتی هر دو یک هدف را دنبال میکنند  “سلامت انسانها”

هدف از تمامی توصیه ها و دستورات فنگ شوئی بدست آوردن انرژیهای مثبت است که در محیط اطراف ما وجود دارند که چنانچه عناصر محیط در هماهنگی  و یین و ینگ  در تعادل باشند,این انرژیها حاصل خواهند شد.

شنگ چی  :       انرژی مثبت طبیعت,عامل حیات و فراوانی

قانون کلی در طراحی بناها :

در طراحی هر بنایی این نکته بایستی اعمال شود که انرژی بتواند در فضا بچرخد از طرفی بتواند از سرعت خود بکاهد,در تمام محیط پرسه بزند و در عین حال به میزان لازم تجمع پیدا کند ولی حالت کهنه وانباشته پیدا نکند.

شارچی (چی بریده) :    حرکت شنگ چی با سرعت زیاد در مسیرهای طولانی تولید انرژی مضر و کشنده شارچی میکند.

خصوصیات شارچی :

حرکت باسرعت زیاد در خطی مستقیم

گوشه های تیز و زاویه دار در ایجاد آن نقش دارند

تجمع در جاهایی که یین و ینگ در تعادل نباشند

همانطور که وقتی آب در مسیر جریانش با یک مانع یا لبه تیز برخورد کند دچار چرخش میشود جریان چی هم مثل حرکت هوا,یا آب موقع برخورد با مانع باعث جریان شارچی میشود.

بخش مهمی از فنگ شوئی صرف منحرف کردن,حل کردن و ازهم پاشیدن شارچی می شود.حفاظت در مقابل شارچی باندازه تمام اصلاحات اهمیت دارد.

عوامل موثر در ایجاد شارچی :

طراحی و چیدمان نادرست بنا و اجزای درونی آن

انباشتگی بناها

نداشتن تهویه مناسب,نور خیلی زیاد یا کم,صداهای ناهنجار

اعمال ناپسند و ایجاد کننده بار منفی در فضا

چنانچه یک منطقه از شهر از وجود شارچی رنج میبرد نمود آن در خانه های محله بروز خواهد کرد,مثل محله های زاغه نشین.انرژی منفی و خراب باعث میشود تا یک محله فقیرتر و ناسالم شود.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |