۴-فنگ شویی

فنگ شویی هنر تعیین و انتخاب مکان مناسب ساختمانهای مسکونی اداری ….وشیوه چیدن درست وسایل واثاثیه برای بردن بیشترین سود از انرژی به وجود آمده است.

هر روز تعدادزیادی از مردم خانه ای (خرید یا اجاره )برای سکونت خود انتخاب میکنند.چون خانه ها مکانهایی هستند که ما در آن عمر خود را سپری می کنیم.بنابراین مهم است که برای این بزرگترین سرمایه گذاری درانتخاب محل و نیز چیدن اشیائ و اثاثیه درون آن به شیوه ای مناسب آنگونه دقت شود که انرژی خوشبختی سلامتی و طول عمر  در آن جریان پیدا کند.از فنگ شوئی میتوانید برای انتخاب مکان مناسب خانه قبل از خرید یا اجاره آن استفاده نمایید ویا از آن در خانه ای که در حال حاضر در آن زندگی میکنید با ارزیابی ویژگیهای آن و دادن تغییرات لازم سود ببرید.تغییرات ساده ای چون جابجا کردن اثاثیه و گیاهان.استفاده از تزئینات متفاوت و تعویض پرده ها و رنگها می تواند خانه را در موقعیتی سازگار با انرژی ساکنان و صاحبان آن یعنی انرژی زندگی قرار دهد و موجب شود که از عناصر مثبت مملو گردد و زندگی ما در جهت بهبود تغییر یابد.

میتوانید کاهایی انجام دهید که اطمینان یابید ورودی اصلی به منزلتان جریان مثبت انرژی را به اقامتگاه شما وارد میکند.با استفاده از فنگ شوئی از ورود انرژیهای منفی به خانه و جریان یافتن آن درون خانه جلوگیری میشود.

فنگ شویی یعنی ایجاد تعادل و هماهنگی در جریان طبیعی انرژیهای پیرامونمان تا در زندگی تاثیراتی سودمند پدید آوریم.

ممکنست محلی که شما در آن زندگی می کنید یک اتاق کوچک اجاره ای باشد یا یک اتاق یا یک ویلای بزرگ با حیاط وسیع.

مهم اینست که از آنچه در اختیار شماست بهترین بهره برداری انجام شود. وتا حد ممکن محل خواب,نشستن,کار و مطالعه شما طوری تنظیم شود که بتوانید به واسطه زندگی در آن بنا آسایش و آرامش کافی داشته باشید و بدانید که جمع کردن چه چیزهایی به دورتان مشکل آفرین است,واضافه کردن چه چیزهایی میتواند حال شما را تغییر دهد.

انسان همیشه با خانه خود دارای ارتباطی خاص است.بناهای ساخت بشر بیان کننده خود او هستند.انسانها در زمانهای مختلف و بسته به نیاز خود بناهایی ساختند که فکر و اندیشه و آگاهی خودشان را با آنها بیان کردند.

بنا در نگرش فنگ شویی یک موجود زنده است.بنا هر شکلی داشته باشد مانند خود انسان است.دیوارها به مثابه پوست,اتاقها بمانند اندامهای بدن,در ورودی مانند دهان,و پنجره ها مثل چشمهای انسان هستند.

این دیدگاه به ما یاد میدهد که خانه و محل زندگی ما نیز ممکنست بیمارو آزرده  شود.همانطور که انسان بهنگام بیماری به درمان نیاز پیدا میکند,خانه های بیمار نیز به شفا نیاز دارند و فنگ شویی راهی برای شفا دادن محل کار و زندگی ماست.

کسانیکه این دیدگاه را درک کنند و با خانه خود مانند یک موجود زنده برخورد کنند,بهترین نتایج را از دستورات دریافت میکنند.

البته توجه باین نکته داشته باشید که فقط با اجرای دستورات فنگ شویی و عوض کردن محیط زندگی نمی توان به نتایج بزرگی دست پیدا نمود.وقتی کسی با درستی و صداقت کار و زندگی نکند,تمام این دستورات را تحت الشعاع قرار میدهد.

درست است که فنگ شویی قوانین واصول خاص خود را دارد ولی برای درک بهتر آن نباید فقط به ذهن خود اکتفا کنید.درک عمیق این دانش,نوعی درک قلبی است.

نتایجی که از فنگ شویی حاصل می شود برای هر شخصی نسبی است.ذر مورد شخصی تغییرات فنگ شویی می تواند در مدت کوتاهی بسیار موثر باشد و برای شخصی دیگر این اصلاحات تنها سنگهای اولیه بنای یک زندگی بهتر هستند.

فنگ شویی برای همه اثرگذار است,البته بستگی دارد که افراد چه توقعی از آن داشته باشند.همچنین باید توجه داشت که دریافت پاسخ مناسب از اصلاحات فنگ شویی به سپری شدن  زمان نیاز دارد.

هر بنا بسته به طراحی و عناصری که در آن استفاده شده است دارای انرژی خاصی است.میتوان نقاطی را در هر بنا پیدا کرد که نیاز به اصلاح داشته باشد.ایرادهای مختلف بنا باعث تاثیر جدی روی حال,احساس وسلامت ساکنین میشود.

فنگ شویی از بسیاری جهات مانند طب شرقی است با این تفاوت که توصیه های انجام شده در فنگ شویی به جای اینکه درباره افراد باشد در مورد فضای زیست افراد صدق میکند.

فنگ شویی با ایجاد تعادل در انرژی در محیط زندگی سبب میشود تا افرادی که در آنجا کار وزندگی میکنند سالم بمانند,واز خیر و برکت بیشتری در زندگی بهره مند شوند.

امروزه فنگ شویی در بخشهای مختلف کار و زندگی مورد استفاده قرار میگیرد.از طراحی بناهای مسکونی تا دکوراسیون و تزیین داخلی آنها.طراحی فضای سبز و طراحی فروشگاهها و شرکتها که در فنگ شویی تجاری مورد بحث قرار میگیرد.

اساس فنگ شویی الهام از طبیعت است.سادگی اصلی مهم در فنگ شویی است.امروزه ذر معماری و ساختمان سازی ما آنچه به چشم نمی خورد سادگی است.بسیاری از طراحیها,دکوربندیها و هزینه های هنگفتی که به قصد زیبا سازی بناها صرف میشوند نه فقط زیبایی بوجود نمی آورند بلکه ساختارهایی ناهنجار هستند و هدفشان تبدیل یک چیز به چیزی دیگر است که هم بی اصالت است و هم باعث از دست رفتن طبیعت بنا میشود.

ساخت و ایجاد چیزی که با طبیعت سازگار نیست خلاف این اصل , و مبارزه با طبیعت می باشد.حاصل این رفتار از دست دادن سلامت و بر هم زدن نظم طبیعت است که عوارض آن,هم بشر را تحت تاثیر قرار میدهد و هم به طبیعت آسیب وارد میکند.

نمودهای چنین رفتاری را میتوان در موارد زیر مشاهده نمود:

برهم زدن نظم طبیعت

واداشتن طبیعت به حرکتی خلاف خود

(هدف)نشاندن مهر و اثر انسان بر طبیعت

کاربرد این اصل در فنگ شویی,توجه به احکام و قوانین طبیعت در زمان طراحی بناها و استفاده از عناصر مختلف اما کاملا بجا و هماهنگ است,که هرچه ساخته میشود باعث برهم زدن محیط پیرامون خود نشود,چون در غیر اینصورت نمی تواند برای ساکنین آن زندگی خوبی به دنبال داشته باشد.

هدف فنگ شویی توانا ساختن ما به سازمان دادن خانه مسکونی مان است,به گونه ای که انرژی “چی” بتواند در خانه جریان یابد و در جایی راکد و محبوس نماند یا با سرعت از خانه دور نشود.

نتیجه مثبت فنگ شویی منزل آنست که می توانید آثار مثبت انرژی “چی” را در سراسر خانه منتشر کنید و به حداکثر برسانید,همچنین اثر منفی را دور کرده و از بین ببرید.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |