۳-فنگ شویی

 

تاریخچه

بیان تاریخچه برای فنگ شویی کار ساده ای نیست چون فنگ شویی نگرشی به هستی است که برای شکل گیری آن به صورت امروزی چندهزارسال وقت صرف شده است.

از قرن۱۷ میلادی به تدریج فنگ شویی به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گرفت واین روند تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت.تازمانیکه حکومت کمونیستی در چین شکل گرفت و استفاده از آن دوباره ممنوع شد.

امروزه نمود فنگ شویی در تایوان و هنگ کنگ به مراتب بیشتر از چین دیده میشود.این دو کشور بر مبنای فنگ شویی بنا شدند.حاصل این ساخت و ساز برکت و زیبایی چشمگیر در مناطق میباشد.

علاوه بر این بعد از مدتی سنگاپور هم به جمع کشورهای استفاده کننده از فنگ شویی مدرن اضافه شد و باین ترتیب در جنوب شرقی آسیا چهره جدیدی از فنگ شویی پدید آمد.

آنچه بخوبی مشهود است رونق  افتصادی  در این مناطق میباشد.

 

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |