ساماندهی

فایلای کامپیوترمو مرتب کردم.مطالب روانشناسی تحلیلی رو همه ریختم روی فلش.روی رم گوشیم بریزم تمومه.چند وقته اطلاعات گوشیمو سر و سامون ندادم.

دست نوشته های قدیممو مرور کردم.شاید خبری از ناهیدجون گرفتم.همکلاس بودیم.

واسه شام ماهی شیر درست میکنم.شوور مشغول یه سری کارای تعمیراتی خونه س.

 

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |