فراغت از آشپزخونه

دلم فیلم میخواد ولی فیلمی برای دیدن نداریم.

منتظر سریالای breaking bad-dexter-flash forward-game of thrones هستم.

شاید ادامه کتاب (زندگی نزیسته ات را زندگی کن) رو خوندم.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |