بایگانی برای تیر, ۱۳۹۳

سیب گاز زده اپل

پنجشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۳

می گویندسیب گاز زده اپل ادای دینی به آلن تورینگ، ریاضی دان بریتانیایی و مبدع ماشین تورینگ است که اساس کامپیوترهای امروزی بود.
تورینگ نتیجه جنگ جهانی دوم را با ماشین هایش عوض کرد، رمزهای ناشکستنی پیام های نازی ها را شکست، جان هزاران نفر را نجات داد و متفقان توانستند نازی‌ها را درباره‌ی تاریخ و محل حمله‌ی نهایی به آلمان بفریبند.
کار تورینگ در برنامه‌ریزی برای حمله به نرماندی که نهایتاً به شکست آلمان منجر شد، کلیدی بود.
اما به‌جای تجلیل از تورینگ، تا حد مرگ آزارش دادند. روزی دزد به خانه‌اش زد و تورینگ پلیس را خبر کرد.
پلیس در خانه‌اش شواهدی بر هم‌جنس‌گرایی او یافت و بازداشتش کردند.
بعد دادگاه حکم داد هورمون‌های جنسی به او تزریق کنند که نتیجه‌ی هولناکی داشت و باعث شد سینه‌هایش رشد کند و ثبات روانی‌اش به هم بریزد.
تورینگ در سال ۱۹۵۴ با خوردن سیبی آغشته به سیانور خودکشی کرد.

نمی دونم چقدر صحت داره

گفتنی ها را به همسرتان بگویید، امّا به موقع

پنجشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۳

فرق دارد! خیلی فرق دارد!!
به خداوندی خدا فرق دارد!!!
نگاه با نگاه…
دست با دست…
آغوش با آغوش…
فرق دارد!
از زمین تا آسمان فرق دارد!
نگاهی که فقط اتفاق می افتد…
با نگاهی که دلت را گرم میکند…
با نگاهی که دلت را میلرزاند…
فرق دارد…
آغوشی که فقط هست…
با آغوشی که شاید حتی دیگر نباشد…
ولی پر از آرامش است فرق دارد…
فرق هست بین اینکه میپرسی دوستم داری؟! و میگوید آری…
میپرسی چند تا؟! میگوید بینهایت…
با اینکه میپرسی دوستم داری؟! و سکوت میکند…
نگاهی میکند… لبخندی میزند… و خودت میفهمی…
میپرسی چند تا؟! میگوید یکدانه ولی مردانه… فرق دارد!!! به خداوندی خدا فرق دارد!!!
وفقط نمیفهمی این تفاوتها را کجای دلت بگذاری

گفتنی ها را به همسرتان بگویید، امّا به موقع!
منتظر نمانید به این امید که شاید روزی خودش متوجه شود.

نقاشی خونه ما

پنجشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۳

گفته بودم که شوور داره خودش خون هرو نقاشی می کنه. الحق و الانصاف کارش عالی بود.تمیز و با کیفیت اونم واسه بار اول!

تفاوت ما بین خصایص دو جنس زن و مرد،

پنجشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۳

 

از فصل آخر کتاب تکنیک رهایی ذهن

•مرد می خواهد تنها باشد و مشکلش را خودش حل کند.
•زن همدرد می خواهد و نمی خواهد تنها باشد.
•مرد می خواهد از نظر همسرش قهرمان باشد.
•زن می خواهد شوهرش بداند که به او تکیه کرده است.
•مرد از وقت گذراندن بیش از حد همسرش با فرزندان حسودی می کند.
•زن از وقت گذرانی همسرش با بچه ها لذت میبرد.
•مرد گمان می کند اگر یک بار گفت ” دوستت دارم ” این برای همیشه در خاطر زن میماند.
•زن نیاز دارد که ” دوستت دارم ” به هر دلیلی تکرار شود.
•مرد نیاز به دادن عشق دارد.
•زن نیاز به دریافت کردن عشق دارد.
•مرد عاشق دیدن خوشحالی زن است.
•زن با دیدن خوشحالی زیاد مرد به تفّکر فرو میرود.
•مرد دوست دارد تشویق بشود و زن دوست دارد حمایت بشود.
•مرد نیاز به فضا دارد و زن نیاز به نزدیک شدن.
•ناراحتی زن احساس مفید نبودن به مرد میدهد.
•ناراحتی مرد به زن احساس دوست نداشته شدن میدهد.
•مرد در سکوت فکر می کند و فقط جملات ضروری را بیان می کند.
•زن با صدای بلند تمامی افکارش را بیان می کند.

اتاق انتظار

دوشنبه, ۱۶ تیر, ۱۳۹۳

از دست خودم خسته از دست خودم عاصی.
بلاتکلیف مطلق من.پراز ترس و پراز خشمم
چی شده منو.چی برسرم اومده
چی میشه؟چطورمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


| ترجمه به فارسی |