بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۳

تصمیم

چهارشنبه, ۱۴ خرداد, ۱۳۹۳

هربار که درتصمیم گیری قاطع میشم شک میاد سراغم.واقعا باید اعتراف کنم که آدم ضعیفی هستم که اینه همه مدت سر دوراهی توقف کردم.همیشه همون دلایل واسم تکرار میشن و بین دو راه هیچکدوم رو انتخاب می کنم.
چی میشه آخرش!


| ترجمه به فارسی |