بایگانی برای آذر, ۱۳۹۲

تحقیق

دوشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۲

امروز که بیدار شدم طبق برنامه ای که داشتم تماسها و تحقیقات لازم رو انجام دادم.
باشگاههای پیلاتس و مربیان فدراسیون رو شناسایی کردم و تورهای مسافرتی رو پیگیری کردم.
قرار شده شوور خودش دیوارای خونه رو رنگ بزنه.چیزی که تو ذهنم دارم باید پیاده کنم.انتخاب رنگ با شهامت و جوری که باعث بشه به خونه روح بده.امیدوارم خوب بشه.

کی روزمرگی واسم بی معنی میشه؟

دوشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۲

امروز بیدار شدم تصمیم گرفتم کارای روزمره رو بدون اینکه بی ارزش بدونم انجام بدم.
با شوور صبونه خوردم.ناهار امروز و فردا رو کم و بیش درست کردم.کمی اتاقارو مرتب کردم.
قراره یه تغییراتی توی خونه بدیم.دیشب یه سری تحقیقات اینترنتی انجام دادم.امروز یه بررسی اجمالی کردم.اندازه گیری و….
واسه شام املت کدو درست کردم.شوور هم پای اینترنت

حکمت چیست؟

یکشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۲

خدایا حکمت قدمهایی را که برایم برمی داری برمن آشکار کن، تا درهایی را که به سویم می گشایی ندانسته نبندم و درهایی را که به رویم می بندی به اصرار نگشایم.

آدمی

یکشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۲

دلتنگیه و تنهایی آدما به عمق دریاست،ولی برای پرکردنش یه لیوان محبت کافیه!!!

چه بایدکرد؟

یکشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۲

دارم چندتا فیلم که زیرنویساشو ندارم دانلود می کنم.از صبح کارامو کردم.نشستم واسه خونه جندتا سایت دکوراسیون رو بررسی کردم.بنظرم اومد حس خوبی دارم وقتی این سایتارو تماشا می کنم.انگار که حس خوبی از نو کردن یک مکان بهم دست میده.خواستم فکر کنم که برم این رشته رو بخونم.ترس اومد سراغم.نمی دونم این ترس کی ازمن دورمیشه.این چه والد سختگیریه که در وجودم ریشه کرده.؟احساس فلجی بهم دست میده اَاَاَاَاَاَاَه ه ه ه ه
سایتای دانشگاه آزاد و پردیس رو چک کردم.ولی دلشوره گرفتم بدجور.بغض دارم بدموقع است بارونم میآد شوور هم فردا صبح زود کارداره.نمیتونم برم دور بزنم.دلم میخواد ازخونه برم بیرون.دلم میخواد یه جای بازباشم جیغ بزنم….
تاجاییکه یادمه اینواواسط هفته پیش نوشتم.۱ یا ۲شنبه شب

 


| ترجمه به فارسی |